Έπιπλα γραφείου και το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον

Η κοινωνίες μεταμορφώνονται με απίστευτη ταχύτητα. Οι υπηρεσίες εξελίσσονται, οι τεχνολογίες αλλάζουν τις συνήθειες της ζωής, η αγορά εργασίας είναι όλο και πιο ανταγωνιστική, και οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται καλά για να εργάζονται αποτελεσματικά.

Οι εταιρείες που δεν προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των ομάδων τους, εκείνες που χρησιμοποιούν ανεπαρκή έπιπλα που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, ή που αγνοούν το θορυβώδες περιβάλλον ή που έχουν μέτρια φωτισμένους χώρους, μπορεί αυτοί οι παράγοντες να επηρεάσουν τους εργαζόμενους και την επαγγελματική τους απόδοση, με συνέπεια τις αρνητικές εξελίξεις στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης μιας εταιρείας.

Εξάλλου το κίνητρο των ανθρώπων να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι, και να είναι σε θέση να ενσωματώσουν αυτή την εξέλιξη στο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του οποίου το πιο ισχυρό εργαλείο είναι τα έπιπλα! 

Τα έπιπλα χρησιμεύουν για να αλλάξουν τον σχεδιασμό του χώρου και μαζί με αυτό τις ρουτίνες εργασίας που βοηθούν μία εταιρεία να προχωρήσει την οικονομική της ανάπτυξη στον 21ο αιώνα απρόσκοπτα, προωθώντας τη συνεργασία, την επικοινωνία και την επαγγελματική εξέλιξη – άνοδο.

Αυτός πρέπει να είναι ο σχεδιασμός, και  τα έπιπλα πρέπει πάντα να στοχεύουν στη δημιουργία λειτουργικών χώρων. Χώροι που επιτρέπουν σε κάθε εργαζόμενο να εκτελεί την καθημερινή του εργασία με τον πιο πρακτικό και άνετο τρόπο. 

Επομένως τα έπιπλα πρέπει να είναι ασφαλή και εργονομικά ώστε να αποφεύγονται οι μυοσκελετικοί πόνοι και πιθανοί τραυματισμοί.

Αλλά ζητήματα όπως ο φωτισμός και οι αποθηκευτικοί χώροι είναι το κλειδί για την επίτευξη του δικού σας ποιοτικού χώρου! 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν εκτελούμε τις ίδιες εργασίες καθόλη τη διάρκεια της μέρας. Πηγαίνουμε από συναντήσεις, σε τηλεφωνικές κλήσεις, σύνταξη κειμένων, επαγγελματικά ραντεβού, συνέδρια κ.λπ. είναι σημαντικό να μελετάμε τις ώρες εργασίας και να δημιουργούμε χώρους που κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα και να είναι πιο παραγωγικοί. 

Τα έπιπλα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτή την ποικιλομορφία, συνδυάζοντας χώρους που ενισχύουν τη συγκέντρωση με πιο ανοιχτούς χώρους που ευνοούν την ανταλλαγή ιδεών και την ομαδική εργασία – ομαδικό πνεύμα.

Στην πραγματικότητα, οι νέες τάσεις στα ανοιχτά και προσβάσιμα γραφεία χρειάζονται έπιπλα ως εργαλείο επίτευξης της άμεσης επικοινωνίας και της ταχύτατης διάδοσης του επαγγελματικού μηνύματος – γεγονότος.

Τα έπιπλα αυτά τα καταφέρνουν να “αναδείξουν” τους συνεργάτες. 

Επίσης οι περισσότερες εταιρείες, βασίζονται σε ανθρώπους που συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Είναι σημαντικό να έχουμε χώρους εργασίας για αυτούς τους συνεργάτες οι οποίοι θα αισθάνονται πιο κοντά στην εταιρεία και θα μπορούν να συμμετέχουν ακόμη περισσότερο στους στόχους της εταιρείας.

Τέλος, η προστιθέμενη αξία των επίπλων γραφείου και ένας καλά σχεδιασμένος χώρος είναι βασικό εργαλείο για την προσέλκυση ταλέντων. Είναι ένα πλαίσιο στο οποίο ο μισθός συνδυάζεται με πολλούς άλλους καθοριστικούς παράγοντες, οι νέοι επαγγελματίες αναζητούν συνεργάτες που τους κάνουν να νιώθουν καλά κάθε μέρα, και εκεί είναι που τα έπιπλα έχουν επίσης πολλά να συνεισφέρουν! 

Το να νιώθεις “σαν στο σπίτι σου” στο χώρο εργασίας, με έπιπλα που σέβονται τις σωματικές και ψυχικές ανάγκες των εργαζομένων μπορεί να είναι το κλειδί για την άψογη συνεργασία, την άμεση επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών αλλά και την ευχαρίστηση του να εργάζεσαι σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που “προστατεύει” την κάθε στιγμή της ημέρας στο γραφείο!