Πώς να διατηρήσετε τις αποστάσεις στο γραφείο

 

Ήταν μόδα και πέρασε;Τα ανοιχτά τύπου γραφεία (open space) είχαν τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση από τους ιδιοκτήτες, τα υψηλόβαθμα στελέχη (golden boys) και τους εργαζόμενους σε εταιρείες μεγάλης οικονομικής κλίμακας κυρίως. Η εξέλιξη της πανδημίας έδωσε ένα σφοδρό “χτύπημα” στους χώρους αυτούς και όχι μόνο. Τα ανοιχτά τύπου γραφεία μπορεί να “έριξαν τους τοίχους”ώστε να μεταδίδεται το επαγγελματικό μήνυμα, η ανθρώπινη επικοινωνία με μεγαλύτερη άνεση ταχύτητα και ευελιξία, με την ίδια όμως ταχύτητα μπορεί να μεταδοθεί ένα μεγάλο μέρος του μικροβιακού φορτίου, σε ένα χώρο που συγχρωτίζονται πολλές ομάδες ατόμων ταυτόχρονα. Στόχος των εταιρειών των διευθυντών των εργαζομένων, δεν θα πρέπει να είναι ο φόβος και η απομόνωση μειώνοντας τον επαγγελματικό προγραμματισμό και την εργασιακή απόδοση εξαιτίας της μετάδοσης αλλά νέους τρόπους αντιμετώπισης υγειονομικών πρωτοκόλλων-συμπεριφορών. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε τα ανοιχτά και κλειστού τύπου γραφεία,ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη υγιεινή στο χώρο και την διατήρηση των κατάλληλων αποστάσεων στο επαγγελματικό γραφείο

 • Μείωση της πυκνότητας των εργαζομένων στο χώρο

  Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,5 με 2 μέτρα μεταξύ τους

  Τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών τύπου πλεξιγκλάς

  Οριοθέτηση σήμανσης στο έδαφος που υποδεικνύει στους εργαζόμενους και στους πελάτες η επισκέπτες στο χώρο την κατάλληλη θέση-απόσταση που οφείλουν να διατηρούν

  Οι επαγγελματικές συναντήσεις με κορυφαία στελέχη (meeting) να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη

  Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επαγγελματικών τηλεφώνων όπου κρίνεται εφικτό

  Στους χώρους αναμονής να ορίζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός ατόμων

  Αποφυγή χειραψίας

  Κατάργηση κοινοχρήστων μπουφέδων-μηχανημάτων καφέ

  Περιορισμός της παράδοσης εγγράφων και χάρτινης ύλης όπου κρίνεται εφικτό

Συμπερασματικά

Η ανάγκη που δημιουργήθηκε για την σωστή απόσταση-οριοθέτηση των γραφείων στους επαγγελματικούς χώρους, μετά από χρόνια καθιέρωσης ενός αρχιτεκτονικού μοντέλου που απαιτούσε την “πτώση των τειχών”την κατάργηση των αποστάσεων, μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών και εργαζομένων με στόχο την ταχύτατη διάδοση του μηνύματος, της γνώμης, της πληροφοριας και της δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών(brainstorming) στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός συνεργατικού κλίματος που οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν και θα συμμετέχουν ενεργά στις λήψεις των αποφάσεων. Το ομαδικό πνεύμα είχε μόλις ξεκινήσει να κυριαρχεί σε ένα καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον. Πλέον η ύπαρξη πολυάριθμων ομάδων εργασίας-συνεργασίας σε ένα επαγγελματικό γραφείο στη σημερινή εποχή απαιτεί, μία αντικατάσταση του αρχιτεκτονικού και λειτουργικού μοντέλου που είχαμε γνωρίσει(αλλαγή εργασιακής κουλτούρας) δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες που δεν θα μειώνουν την συνεργατικότητα, δεν θα αυξάνουν την απομόνωση,δεν θα μειώνουν την εργασιακή απόδοση, αλλά και δεν θα αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου επιβαρύνοντας την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών-πελατών. Δημιουργώντας την κατάλληλη στρατηγική για την ανάπτυξη ενός προστατευτικού πλαισίου που σκοπό θα έχει την επανεκπαίδευση όλων όσων συνεργάζονται-συγχρωτίζονται σε ένα χώρο γραφείου και πως με την τήρηση των αποστάσεων, και την εφαρμογή της ατομικής υγιεινής, μπορεί να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα το αίσθημα της ασφάλειας, η διατήρηση της καλής υγείας και κατ επέκταση η ευρυθμία, η παραγωγικότητα και η επίτευξη των επαγγελματικών στόχων και επιδιώξεων.

Άρθρο προσφορά από http://www.theodoridi.com/