Επαγγελματικά γραφεία

Το γραφείο ενός διευθυντή ή ενός στελέχους είναι το έπιπλο πάνω στο οποίο πραγματοποιούνται οι πιο σημαντικές εργασίες για έναν οργανισμό. Για το λόγο αυτό, το γραφείο πρέπει να εμπνέει κύρος και επαγγελματισμό, ενώ ταυτόχρονα να διαθέτει την κατάλληλη εργονομία ώστε να διευκολύνει την εργασία. Να βρίσκεται, δηλαδή, στο κατάλληλο ύψος και να διαθέτει επαρκή χώρο ώστε να χωράνε στην επιφάνειά του όλα τα απαραίτητα αντικείμενα ενός διευθυντικού στελέχους. Η εταιρεία Θεοδωρίδης έχει μεριμνήσει ώστε να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις για την κατασκευή του ιδανικού γραφείου.